Vergoedingen

Vestigingen

Behandelingen welke door een podotherapeut worden verricht, wordt vanuit veel aanvullende verzekeringen vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Een overzicht van de meest recente informatie over vergoedingen van podotherapie kunt u vinden op de site van de NVvP, via onderstaande link.  

Vergoedingen overzicht

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien u diabetes mellitus patiënt bent, is het mogelijk dat u een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgt. Met uitzondering van zolen.

Wanneer u onder behandeling bent bij een internist, gaat de vergoeding van de voetzorg via de basisverzekering. Indien uw huisarts de hoofdbehandelaar is, gaat de vergoeding via de zorggroep (mits de huisarts is aangesloten bij een zorggroep). In allebei de gevallen geldt dat u pas in aanmerking komt voor voetzorg, nadat u bent gescreend door de podotherapeut. Deze afspraak gaat altijd via verwijzing van uw huisarts of internist.

Het aantal voetbehandelingen is afhankelijk van de SIMS classificatie met het bijbehorende zorgprofiel.